BAOS A/S

Kontakt oss

Faglig profil


BAOS AS har sin faglige forankring i atferdsanalyse. Vårt mål er at våre tjenester skal sikre at den enkelte bruker får den indivuduelle bistand som er nødvendig for å mestre sin bo- og livssituasjon, og at hver enkelt beboer skal kunne leve i et miljø hvor man blir forstått og akseptert uavhengig av atferd eller uttrykksmåte.

Tjenesten skal sikre at bistanden som ytes fremmer utvikling og menneskeverd, og gir samme muligheter, rettigheter og plikter som andre i samfunnet har.

Vårt utgangspunkt er at alle betingelsene rundt en person utgjør vedkommendes livsmiljø.

                                                side 1 av 4                                              Neste