BAOS A/S

Kontakt oss

Faglig profil


For at det tjenestetilbudet vi tilbyr skal bidra til et godt livsmiljø for brukeren er det en rekke forhold å ta hensyn til, som for eksempel utforming av bolig, sammensetting av personalgruppe og leveregler/miljøregler.

I arbeid med personer med bistandsbehov vil det ofte være nødvendig å jobbe strukturert og målrettet. Vi vet av erfaring at dette er viktig for å fremme gode og nyttige ferdigheter som vil bidra til økt selvstendighet og livskvalitet.

Forrige                                     side 2 av 4                                              Neste