BAOS A/S

Kontakt oss

Faglig profil


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 – “Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning”


Ved BAOS AS er vi opptatt av å utforme gode tjenestetilbud der brukernes rettigheter og personlige integritet blir ivaretatt på best mulig måte. For oss er derfor føringene og intensjonene i kapittel 9 en naturlig ramme for utformingen av tjenestene våre.

Vi gjennomfører flere ganger i året internundervisning i temaet, samt tilbyr veiledning der dette står sentralt. Vi har gode rutiner og prosedyrer for rapportering og oppfølging av meldinger om bruk av tvang og makt.

Forrige                                     side 3 av 4                                              Neste