BAOS A/S

Kontakt oss

Historikk


Vår virksomhetsidé er at våre tjenester skal sikre at den enkelte bruker får den individuelle bistand som er nødvendig for å mestre sin bo- og livssituasjon. Tjenesten skal sikre at bistanden som ytes fremmer utvikling og menneskeverd, og gir samme muligheter, rettigheter og plikter som andre i samfunnet har. Grunnprinsippet for tjenestene kan også beskrives som et tilbud om å bo i et miljø hvor man blir forstått, uansett atferd eller uttrykksmåte.

Forrige                                     side 2 av 2