BAOS A/S

Kontakt oss

Kompetanse

For å oppfylle BAOS AS sine krav om kompetanse, må alle tjenesteytere gjennomføre følgende interne kurs/internundervisning:


Medisinkurs

BAOS AS tilbyr jevnlig medisinkurs via ekstern farmasøyt.


Kapittel 9-kurs

BAOS AS arrangerer årlig flere interne kurs i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9. Kursene holdes av fagkoordinator Jan Gunnar Berg.

Vi holder jevnlig basiskurs, videregående kurs og temakvelder om temaet.

                                                side 1 av 5                                              Neste