BAOS A/S

Kontakt oss

Basiskurset inneholder:

-regler eller holdninger og verdier – eller begge deler?

-maktforholdet mellom deg og brukeren

-lovens formål

-virkeområde (hvem gjelder loven for, hvilke arenaer omfattes)

-definisjon på makt og tvang

-begrepene nødsistuasjon og vesentlig skade

-vilkår for bruk av tvang

-melding om skadeavvergende tiltak

-vedtak om tiltak med tvang

-faglig og etisk forsvarlighet

-andre løsninger og forebygging

Forrige                                     side 2 av 5                                              Neste