BAOS A/S

Kontakt oss


Temakveldene inneholder:

-kort oppsummering av basiskunnskaper

-nyheter knyttet til temaet (f.eks. endringer i nytt rundskriv, avklaringer fra helsedirektoratet o.l.

-diskusjon og refleksjon rundt deltakernes egne eksempler fra arbeidet

-andre løsninger og forebygging


Kurs i profesjonelle ferdigheter

Det arrangeres flere ganger i året kurs i profesjonelle ferdigheter hos BAOS AS.

Forrige                                     side 3 av 5                                              Neste